Als je het hebt over filosofie van chaos, bedoel je meestal het “Chaos theory”. Het is een deelgebied binnen de wiskunde dat zich bezighoudt met het analyseren en voorspellen van complexe systemen. Deze systemen worden beïnvloed door kleine verschillen in de initiële toestand, waardoor er onverwachte resultaten kunnen ontstaan.

Volgens het chaos theory, is alles wat zo krachtig, complex en wispelturig is als de natuur, het gevolg van de chaos. Zodra er een klein verschil optreedt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de toekomstige gevolgen of resultaten. Dit zijn meestal onvoorspelbare resultaten die leiden tot chaos.

Sommige filosofen gebruiken chaos theorie om hun ideeën te ondersteunen. Ze gebruiken de chaos theorie om te argumenteren dat de wereld meer het resultaat is van willekeur en toevalligheid dan van een groot plan dat door een god of een andere bovennatuurlijke macht is bedacht.

Ook hebben sommige filosofen aangegeven dat sommige gebeurtenissen in de wereld voortvloeien uit het chaos theory. Bijvoorbeeld de grote financiële crisis van 2008. Volgens de theorie had een kleine verschuiving in de financiële markten een enorme gevolgen kunnen hebben, waardoor de crisis ontstond.

Het chaos theorie is ook toegepast in de kunst. Daar wordt gebruik gemaakt van technieken zoals fractalen, waar kleine verschillen kunnen leiden tot grote verschillen in de afbeeldingen van kunstwerken.

Dus om het kort samen te vatten, het chaos theory gaat ervan uit dat kleine verschillen, zelfs in een heel complex systeem, kunnen leiden tot grote gevolgen. Volgens sommige filosofen is dit ook van toepassing op de wereld. Sommige mensen gebruiken de chaos theorie ook in de kunst om kunstwerken te creëren.